hr en
Telefon: +385 (0)48 280 804 | Fax: +385 (0)48 280 803 | E-mail: info@kletus.hr

Kletuš d.o.o. - osnovni podaci

Tvrtka: KLETUŠ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sjedište: Badalićeva 30, 10 000 Zagreb
Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zagrebu
Br. reg. na sudu(MBS): 080061261
OIB: 48454156303
   
Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi i brojevi tih računa
   
Banka: Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR56 2340 0091 1002 3103 3
   
Temeljni kapital: 30.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Članovi društva: Danijel Kletuš, zastupa društvo pojedinačno i samostalno