Prijava         
HR EN

Iskopavanje dijamanata

 

Rudnik dijamanata Na slici je prikazan južnoafrički rudnik "Finsch", koji je pretvoren u podzemni rudnik nakon što je otvorena jama dosegla dubinu od 430 m.

Većina operacija iskopavanja dijamanata se obavlja u masovnim razmjerima i vrlo je skupa. Sastoji se od gigantskih iskapanja opremljenih mehanizacijom i sofisticiranom automatiziranom robotikom.

Neki rudnici su smješteni izvan naseljenih područja, pa je potrebno za radnike izraditi naselja sa svom pripadajućom infrastrukturom.

 

Poslovi iskopavanja u rudniku u pravilu počinju uklanjanjem slojeva koji prekrivaju cijev. Rudari uklanjaju slojeve i procesuiraju ih radi pronalaženja dijamanata.

Nakon toga u cijevi buše rupe u koje umeću eksplozive i oslobađaju rudaču. Koriste se sporo - gorući eksplozivi da ne bi došlo do razaranja dijamanata. Oslobođeni se materijal vadi hidrauličnim lopatama i prevozi velikim kamionima za rudače. Rudača se vadi u velikim komadima, pa treba smanjiti njenu veličinu različitim procesima drobljenja i struganja.

Razdvajanjem teških materijala odvaja se šljunak koji sadrži dijamante od laganijih materijala. Tim se procesom zdrobljena rudača miješa s tekućinom i stavlja u ciklon koji vrti mješavinu potiskujući tekućinu i šljunak koji sadrže dijamante na dno kontejnera.

Konačno odvajanje dijamanata od šljunka se vrši pomoću grease belta. To je masna vrpca i na nju prianjaju dijamanti, dok se preostali minerali ispiru vodom. Na kraju se procesa dijamanti vade iz masnoće.


Copyright © 2021 Zlatarna Kletuš
Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.